Poslední aktualizace 02.01.2024
©Karel Kuča

2006–2024

Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic
The Society for the Research of Wooden Churches and Belltowers
Gesellschaft für die Forschung der Holzkirchen und Glockentürme
Towarzystwo dla badań nad kościołami i dzwonnicami drewnianymi
Товариство з дослідження дерев'яних храмів і дзвіниць

zvonice-perovka.jpg (80197 bytes)

Mapa zvonic a dřevěných a hrázděných sakrálních staveb v České republice

(aktualizováno 11. 6. 2013)

 

Seznam zvonic, dřevěných a polodřevěných kostelů a kaplí v České republice (aktualizováno
23. 5. 2013)

Stanovy Společnosti

 

Nové české známky

Kontakt

Zápisy z valných hromad (aktualizováno)

Terminologie-typologie
Česky English Deutsch
Links (aktualizováno)
Dne 12. 5. 2015 vydalo nakladatelství Academia knihu Karla Kuči:
Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky.
Průvodce je první publikací, která mapuje všechny dřevěné i polodřevěné kostely, kaple a zvonice kostelních areálů v České republice. Zahrnuje jak stavby roubené, tak rámové a hrázděné. Jako stavby polodřevěné jsou chápány ty, kde dřevěná je ucelená část budovy (např. loď) nebo alespoň část stěn hlavních součástí stavby, ať v celé výšce, nebo jen v nejvyšším patře. Řadí se sem proto i kostelní věže a zvonice s bedněným patrem, stavby s hrázděným štítem a větší dřevěné „střešní věže“, kdy nad hřebenem střechy vyrůstá věžová konstrukce větších rozměrů. Takových staveb se v českých zemích dochovalo 340. Kromě dobře známých dřevěných kostelů jde často o stavby, které se v literatuře objevují poprvé. Jejich stáří sahá od 15. století do nejnovější doby. Text popisuje vznik a vývoj jednotlivých staveb, jejich podobu i konstrukci a také vnitřní vybavení, včetně zvonů. Všechny stavby jsou přesně lokalizovány jak administrativními údaji, tak souřadnicemi. Vyznačeny jsou i v mapové příloze, která může sloužit rovněž jako geografický rejstřík. Texty jsou doprovázeny aktuálními fotografiemi exteriérů a interiérů, případně též konstrukčními schématy. Charakter Čech, Moravy a Slezska je z hlediska dřevěné sakrální architektury velmi odlišný (např. dřevěné a polodřevěné zvonice se vyskytují pouze v Čechách), proto je abecední katalog staveb rozdělen podle historických zemí.


 

Dne 3. 9. 2015 vydalo nakladatelství Academia knihu Karla Kuči:
Zděné zvonice České republiky.
Spolu s knihou mapující dřevěné a polodřevěné zvonice jde o doplnění celkového fenoménu samostatně stojících kostelních zvonic v českých zemích.

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu
v Ostravě vydalo koncem roku 2014 pozoruhodnou knížku Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy, jejíž autorkou je naše členka Romana Rosové. Kniha shrnuje nejnovější poznatky o nejvýznamnější skupině dřevěných kostelů v Českých zemích.

Na konci srpna 2015 vyšla ukrajinsko-česká publikace Dřevěné kostelíky Zakarpatí. Toto fotoalbum obsahuje 224 snímků, převážně dřevěných cerkví Podkarpatské Rusi, které fotografoval český badatel Florian Zapletal mezi lety 1919 a 1925. Naprostá většina snímků nebyla nikdy publikována. Téměř po 100 letech od jejich pořízení je pro účely této knihy poskytl Zapletalův žák a dědic jeho archivu, akademik prof. Mikuláš Mušinka (Prešov, Slovensko). Ten je také autorem úvodního textu věnovaného životu a dílu českého badatele.
Publikace byla vydána ve spolupráci nakladatelství Oleksandry Harkušy v Užhorodě a českého nakladatelství Karpatia, za podpory Kulturní správy úřadu Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Texty jsou v češtině a ukrajinštině, popisy fotografií jsou navíc doplněny angličtinou.

Více informací a fotografií najdete zde - http://www.karpatia.cz/cs/drevene-kosteliky-zakarpati-florian-zapletal-wooden-churches-in-carpathians-flor-an-zapletal-derev-jan-cerkvi-zakarpattja-613p.html .
Kontakt:
Vladimír Hulín-Mihalec
mobil: 777 769 149
tel: 315 693 647
info@karpatia.cz
www.karpatia.cz

   
foto5.jpg (136549 bytes)
Dne 7. 4. 2011 byla zveřejněna informace, že kniha získala prestižní evropskou cenu Europa Nostra pro kulturní dědictví (EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award)
Viz:
http://www.europanostra.org/projects/51/
V červnu 2011 byla cena předána na slavnostním shromáždění Europa Nostra v Amsterdamu.
Dne 15. 12. 2012 se v Národním památkovém ústavu v Praze konal národní ceremoniál předání ceny za účasti zástupce Europa Nostra, Iriny Subotić. Viz: http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jiz-10--oceneni-europa-nostra-award-pro-pamatkovou-peci-ceske-republiky--116801/tmplid-228
nebo http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/993154
Rozhovor s Karlem Kučou na stanici Radiožurnál dne 5. 1. 2012: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2524940
Dne 1. 6. 2009 vydalo nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka dvojsvazkovou publikaci
Jiří Langer – Karel Kuča: Dřevěné kostely
a zvonice v Evropě
.

České resumé

Více

Wooden Churches and Belltowers in Europe:

English Summary

obal_k.jpg (279550 bytes)obal_z.jpg (269269 bytes)
Naše Společnost realizovala v březnu 2011 subprojekt č. CZ0046-FM EHP a Norska (číslo smlouvy B/CZ0046/4/0036) v opatření B 4. výzvy, financovaný z Finančního mechanismu EHP a Norska a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu. Subprojekt Preparing of website about wooden churches in Norway, Iceland and Czech Republic.
Viz též
http://www.eea-researchfund.cz
    eeagrants norwaygrants
      Naše společnost se podílela na přípravě výstavy Zničené kostely severních Čech, jejíž vernisáž se uskutečnila dne 8. 12. 2011 v pražském Klementinu. Výstava je putovní a její aktuální instalaci lze najít zde: http://www.znicenekostely.cz/vystava/

bialka.jpg (15295 bytes)zsurk.jpg (14129 bytes)swidnica.JPG (16683 bytes)osek.jpg (14364 bytes)lucice.jpg (14306 bytes)liberk.jpg (12387 bytes)rozanka.jpg (17028 bytes)volosj.jpg (13642 bytes)