Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic

sídlo: 1. máje 18, CZ-411 45 Úštěk

IČ: 269 97 185

bankovní účet: 197214044/0300, ČSOB Litoměřice

e-mail: kostelyazvonice@seznam.cz

 

předseda : ing. arch. Karel Kuča karel.kuca@gmail.com
Evropská 26, CZ-160 00 Praha 6

místopředseda : PhDr. Jiří Langer, CSc. juralan@quick.cz

pokladník: Tomáš Hlaváček t.hlavacek@centrum.cz

 

ZPĚT